امتحانات
1401/3/11 چهارشنبه
شماره صندلی امتحانات پایان ترم

.

دانشجویان محترم لازم است قبل از شروع امتحان  جهت استراحت و مطالعه در نمازخانه دانشگاه حضور داشته و از تجمع در پشت درب سالن ورودی امتحانات اکیدا خودداری نمایید.

همراه داشتن گوشی موبایل در جلسه امتحان حتی به صورت خاموش ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف ونمره 0.25 برای آن درس درج خواهد شد.
شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400


 
تاریخ و ساعت امتحانات ساعت 8:30 ساعت 10/30 ساعت 12/30
1401/09/19 آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
1401/09/20 آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
1401/09/21 آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
1401/09/22 آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
1401/09/23 آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی
آزمون عادی
الکترونیکی


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر