امتحانات
1401/3/7 شنبه
طریقه اعلام اشکال به سوالات آزمونی در سامانه گلستان

.

دانشجویانی که در خصوص سوالات آزمونها اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را در سامانه گلستان از قسمت مشاهده نتایج آزمون ثبت نمایند .بدین طریق که ابتدا وارد صفحه مشاهده نتایج آزمون شده و از گوشه سمت چپ بالای صفحه گزینه اعلام اشکال را انتخاب نموده سپس با انتخاب درس مورد نظر و ثبت کد سری سوال ، نوع سوال ، شماره سوال و نوع اشکال را ثبت نموده و در پایان گزینه بررسی تغییرات و سپس اعمال تغییرات را انتخاب نمایند. کاربر سامانه گلستان اشکالات ثبت شده را جهت بررسی نهایی به مسئولین مربوطه ارجاع داده و در صورتی که ایراد وارد شده صحیح باشد نمره سوال مربوطه سرشکن خواهد گردید.
طریقه درخواست تجدید نظر نمره دروس تشریحی
دانشجویانی که به نمره دروس تشریحی اعتراض داشته باشند به مدت یک هفته پس از اعلام نمره  می توانند در سامانه گلستان از قسمت دانشجو گزینه درخواست ها ، سپس در خواست تجدید نظر نمره را انتخاب نموده و با انتخاب درس موردنظر در خواست خود را در قسمت شرح در خواست ثبت نمایند و در پایان گزینه اعمال تغییرات را انتخاب نمایند . بدین طریق استاد مورد نظر مجددا پاسخنامه تشریحی دانشجو را بررسی نموده و در صورتی که اعتراض وارد شده صحیح باشد نمره درس مربوطه تغییر خواهد یافت..


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر