امتحانات
1401/3/7 شنبه
راهنمای امتحانات دانشجویان

.

1.ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون (گزارش 428)
2.توجه به سربرگ سوالات جهت استفاده از ماشین حساب ، کتاب ، قانون، جدول و بررسی مطابقت کد درس درج شده در برگه سوال و پاسخنامه دانشجو
3. تطبیق اطلاعات پاسخنامه با مشخصات فردی دانشجویان
4. تطبیق اطلاعات پاسخنامه با اطلاعات روی برگه سوال
5. حضور دانشجو 45 دقیقه قبل از شروع امتحان
6. ممنوعیت به همراه داشتن کتاب، جزوه، تلفن همراه و ...
7. مخدوش نکردن پاسخنامه و دقت در تعداد سوالات
8. استفاده از مداد مشکی نرم در پاسخنامه های تستی
9. برخورد با افراد خاطی، طبق آیین نامه انضباطی در صورت تخلف دانشجو
10. رعایت نکاتی که مسئولان اجرایی متذکر می شوند
11. تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج صفحه اول سوال
12. امضای برگ حضور و غیاب با خودکار
13. دانشجویانی که بیش از یک آزمون دارند، نباید جلسه را ترک کنند
14. تحویل سوالات امتحانی به مراقبین محترم بعد از پایان هر آزمون
15. ثبت اعتراضات و یا مشکل خاص در امتحان حداکثر 3 روز پس از اعلام نمرات در سیستم گلستان reg.pnu.ac.ir
16. در صورت همزماني دو آزمون رايانه اي آزمون اول به صورت رايانه اي و آزمون دوم به صورت كتبي برگزار خواهد شد.
17. در صورت بوجودآمدن مشكلي در برگزاري آزمون رايانه اي، آزمون به صورت كتبي برگزار شده و ملاك نمره آزمون كتبي خواهد بود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر