آموزش و امتحانات
1401/2/21 چهارشنبه
🔻قابل توجه دانشجویان استان تهران:
برگزاری آزمون آزمایشی دروس عمومی دانشجویان در سامانه edu.pnu.ac.ir /امتحانات سایر دروس حضوری است آزمون آزمایشی مجازی دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در تاریخ 24/02/1401 و در ساعات 10:30 دقیقه صبح در سامانه آزمونی مرکز سنجش و آزمون edu.pnu.ac.ir برگزار می شود.

.


برگزاری آزمون آزمایشی دروس عمومی دانشجویان در سامانه   edu.pnu.ac.ir  امتحانات سایر دروس حضوری است

آزمون آزمایشی مجازی دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در تاریخ 24/02/1401 و در ساعات 10:30 دقیقه صبح در سامانه آزمونی مرکز سنجش و آزمون  edu.pnu.ac.ir  برگزار می شود.

شرح خبر👇🏻
https://b2n.ir/g98355


اینستاگرام دانشگاه پیام نور استان تهران:

http://instagram.com/tpnu22

#روابطعمومیپیامنوراستان_تهران

http://t.me/Tehranpnu

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر