آموزش و امتحانات
1399/10/10 چهارشنبه
تغییر تاریخ برگزاری آزمون برخی از دروس عمومی دانشگاه پیام نور 
تاریخ برگزاری آزمون برخی از دروس عمومی دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

.

 با عنایت به ترافیک بالای اینترنت در ساعات ابتدایی صبح، به جهت برگزاری بهینه آزمونها تاریخ و ساعت برگزاری برخی از آزمونهای دروس عمومی تغییر کرده است. تمامی اطلاعیه ها و فایل های مربوط در پورتال مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور به نشانی sanjesh.pnu.ac.ir قرار داده شده است.
همچنین تاریخ مجدد آزمون دروسی که در برخی استانها با مشکل مواجه شده بود نیز اعلام شده است.
شرکت در آزمون دروس فوق اجباری نبوده اما در صورتیکه دانشجویی در آزمون دروس فوق شرکت نماید، نمره دوم ملاک عمل خواهد بود.
فایل تغییرات آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران به صورت جداگانه ارسال شده است.
فايل هاي مربوطه :
تاريخ و ساعت اصلاح شده دروس عمومي.xlsx19.13 KB
آزمون مجدد برخي دروس عمومي .xlsx18.264 KB
آزمون مجدد و تغيير در برگزاري برخي دروس عمومي استان تهران.pdf157.915 KB
 
فايل هاي مربوطه :
تاريخ و ساعت اصلاح شده دروس عمومي.xlsx24.094 KB
آزمون مجدد برخي از دروس عمومي.xlsx22.215 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر