برگزیده ها
1402/5/18 چهارشنبه
روز سه شنبه مورخ 1402.05.23
در خصوص اطلاع رسانی اصلاح نوبت برگزاری آزمون زبان خارجی و فارسی

.

در خصوص اطلاع رسانی اصلاح نوبت برگزاری آزمون زبان خارجی و فارسی روز سه شنبه مورخ 1402.05.23 ساعت 13:40-13 به صورت همزمان به نحو مقتضی اقدام فرمائید. متن اطلاعیه به اطلاع می‌رساند اصلاحیه زمان بندی آزمون دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان به صورت همزمان در کارت آزمون (گزارش 428) اعلام شده است به شرح زیر می باشد: 1-زمان برگزاری آزمون زبان خارجی برای نامبردگان مشابه سایر دانشجویان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40 اعلام می‌گردد. 2- زمان برگزاری آزمون فارسی صرفا برای نامبردگان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 14 لغایت 14:30 اعلام می‌گردد. 3- زمان برگزاری آزمون برای دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان تداخل ندارد مطابق زمان و ساعت برگزاری در کارت آزمون (دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40) اعلام می‌گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر