جذب دانشجو
1397/4/11 دوشنبه برگزاری اولین جلسه ستاد جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور ملارد و تاکید ریاست دانشگاه به مشارکت همگانی پرسنل در فرایند مشاوره و جذب دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ