1397/4/13 چهارشنبه دانشجویان متقاضی ثبت نام در نیمسال تابستان دانشجویانی که متقاضی ثبت نام در نیمسال تابستان می باشند با توجه به اینکه تنها در چند مرکز دروس نیمسال تابستان ارائه می گردد می توانند درخواست مهمان موقت خود را از تاریخ 14/04/97 لغایت 20/04/97 در سامانه گلستان ثبت نمایند .جهت روئیت لیست مراکز /واحدهای مجری ترم تابستان بر روی لینک کلیک کنید.
فايلها
مراکز مجري.xlsx 36.513 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ