1397/3/13 يكشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان به¬همراه داشتن تلفن همراه (خاموش یا روشن) و ساعت هوشمند (Smart Watch)در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و برابر آیین نامه انضباطی با ایشان رفتار میشود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ