دانستنیهای انتخاب واحد

کسب نمره قبولی در آزمونهای دروس دارای واحد عملی منوط به شرکت در کلاسها و آزمون پایانی دروس می باشد .دروس تربیت بدنی و ورزش 1 هر کدام به ارزش یک واحد (عملی و نظری) نیز جزو این دسته بوده و علاوه بر آزمون تئوری شرکت در کلاسها و آزمون عملی نیز الزامی می باشد.

دروس تربیت بدنی ویژه و درس ورزش ویژه به ترتیب به جای دروس تربیت بدنی و ورزش 1 برای دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه(فقط بیماران خاص و معلولان) هستند می باشد.

رعایت پیش نیاز، هم نیاز دروس و سقف انتخاب واحد الزامی است و در صورت عدم رعایت در هر مرحله ای از تحصیل دروس مازاد حذف خواهند شد و اخذ و گذراندن مجدد آنها الزامی خواهد بود.

کلیه دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی می توانند فقط یک عنوان درس از دروس گروه معارف را بگذرانند.

توجه به لیست ارائه دروس و رعایت نکات مندرج در آن الزامی بوده و دانشجویان موظفند همگام و مطابق با چارت رشته تحصیلی انتخاب واحد نمایند.

دانشجویانی که میانگین نیمسال قبل آنها زیر 12 می باشد مجازند تا سقف 14 واحد ،در صورتی که میانگین نیمسال قبل بالای 12 باشد تا سقف 20 واحد و اگر میانگین نیمسال قبل بالای 17 باشد تا سقف 24 واحد در نیمسال جدید می توانند انتخاب واحد نمایند.

کسب میانگین کل 12 جهت اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی الزامی می باشد.

دانشجویان فقط در سال آخر تحصیل (با گذراندن بیش از 100 واحد) مجاز به انتخاب دروس پروژه ، کارورزی، کارآموزی ،کارتحقیقی و سمینار و... می باشند. مهلت ثبت نمرات عملی دروس یاد شده اگر در نیمسال اول اخذ شده باشد تا 30 خرداد سال بعد و اگر در نیمسال دوم اخذ شده باشد تا 30 مهر سال بعد خواهد بود.

دانشجویان می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را بدون پرداخت شهریه و با تاثیر مثبت در معدل انتخاب نمایند.

دانشجویی ترم آخر محسوب می گردد که حداکثر 24 واحد از دروسش باقی مانده باشد و در صورتی که میانگین نیمسال قبل وی بیشتر از 12 باشد می تواند 24 واحد باقیمانده را اخذ نماید.لازم به ذکر است بیش از دو عنوان درس از گروه معارف نیز در نیمسال آخر نمی تواند اخذ نماید.

دانشجویانی مجاز به انتخاب دروس معرفی به استاد می باشند که حداکثر دو عنوان درسی غیر عملی باقیمانده داشته باشند و میانگین کل ایشان نیز بالای 12 باشد و یا  با گذراندن این دو درس میانگین کل به 12 برسد.

مسئولیت عدم رعایت هر یک از نکات فوق بر عهده دانشجو می باشد.

(دیدگاه- نامه 13421داخلی)

 

 

بيشتر