اطلاعیه های مربوط به پروژه ها ، سمینارها و کارورزی در این صفحه قرار خواهد گرفت .
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که دروس پروژه ،کارورزی، کارآموزی، کار تحقیقی،سمینار و غیره را در نیمسال دوم 96-95 انتخاب نموده اند تا تاریخ 1396/07/30 مهلت ثبت نمره وجود خواهد داشت. در غیر اینصورت غیبت ثبت شده و دانشجو موظف است نیمسال بعدی درس مورد نظر را مجدد اخذ و شهریه مربوط را پرداخت نماید.

بيشتر