دانشجویانی که تا کنون تشکیل پرونده نداده‌اند می‌بایست مدارک ذیل را تکمیل و به امور دانشجویی مرکز یا واحد خود مراجعه و پس از تشکیل پرونده در سیستم نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند .

✍شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام :
شرایط دانشجو :
1 ـ دانشجوی متقاضی نباید نیمسال قبل از درخواست وام مشروط شده باشد .
2 ـ از نیمسال ورود دانشجو بیشتر از 8 نیمسال برای مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی و بیشتر از 4 نیمسال برای مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد .
3 ـ دانشجو باید شرایط دریافت وام براساس آئین نامه صندوق رفاه را داشته باشد .
شرایط ضامن :
1 ـ ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ارگانها و یا نهادهای دولتی باشد که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند . بازنشستگان ارگانها و نهادهای دولتی در صورت داشتن حکم بازنشستگی می توانند ضامن شوند .

مدارک :
ـ از تمام مدارک ذیل دونسخه مورد نیاز است ، ( یک نسخه از آن جهت ارائه به محضر برای صدور سند تعهد و یک نسخه جهت ارائه به دانشگاه)
1 ـ کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو
2 ـ کپی کارت ملی ضامن و دانشجو
3 ـ کپی کارت دانشجویی
4 ـ کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن
5 ـ اصل سند تعهد صادرشده در محضر(دفاتر ثبت اسناد رسمی) ( در سند تعهد آدرس کامل محل سکونت ـ کد پستی ـ شماره ثابت و همراه ضامن و دانشجو و همچنین آدرس دقیق محل کار ضامن باید قید شود در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد .)

وام دانشجویی به حساب شهریه دانشجو در سایت گلستان واریز می گردد ، بدیهی است این وام به صورت نقدی به دانشجو پرداخت نمی شود.

بيشتر