برنامه کلاسی

تغییرات برنامه کلاس ها بصورت روزانه اعمال می گردد ، لذا دانشجویان گرامی موظفند قبل از حضور در کلاس برنامه کلاس های خود را مشاهده نمایند .


دانشجویان گرامی خواهشمند است در خصوص انتخاب واحد و نحوه برگزاری کلاسها به نکات ذیل توجه فرمایید:

1- دروس عادی فاقد کلاس در صورتی که به حد نصاب برسد برنامه کلاسی آن بعد از حذف و اضافه اعلام می گردد.
2- دانشجو موظف است در زمان حذف و اضافه نسبت به بررسی مجدد دروس انتخابی خود اقدام نموده و تغییرات و نواقص احتمالی را برطرف نماید.
3-از نیمسال اول 94-93 درس تربیت بدنی 1 با عنوان تربیت بدنی و درس تربیت بدنی 2 با عنوان ورزش 1 ارائه می گردد.
4- دانشجویان می توانند جهت اطلاع از تغییرات و یا عدم تشکیل کلاسها به پورتال پیام نور ملارد با آدرسhttp://teh-malard.pnu.ac.ir /مراجعه و از منوی (برنامه کلاسی- اخبار و اطلاعیه کلاسها ) اخبار مربوطه را دریافت نمایند.
5- هر دانشجویی موظف است در هر نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس عمومی معارف را انتخاب نماید
6- برنامه کلاسها بصورت هفتگی نبوده و دانشجویان بایستی حتما به تاریخ و ساعت برگزاری کلاس توجه نمایند.
7- حضوردر کلاسها اجباری نمی باشد و دروسی دارای واحد عملی ، اجباری بوده و در صورتی که دانشجو در کلاسهای فوق حضور نیابد برای واحد عملی نمره صفر منظور خواهد شد.
8- با توجه به اهمیت دروس کارورزی و پروژه دانشجویان بایستی پس از مشخص شدن استاد راهنمای درس ( قابل استخراج از گزارش 101 یا نتیجه ثبت نام) در ابتدای نیمسال به استاد مربوطه مراجعه و تا آخر نیمسال وظایف محوله را انجام و به استاد ارائه نمایند.
9-آخرین تغییراتی کلاسی اعم از لغو کلاسها ،تغییر ساعات کلاس ها و ... از طریق کانال اطلاع رسانی سروش malardpnu@ وسایت دانشگاه به نشانی اhttp://teh-malard.pnu.ac.ir اعلام خواهدشددر صورت مشاهده هرگونه مغایرت در برنامه کلاسی خود یا داشتن سوال با واحد برنامه ریزی (تلفن 65438441 الی 3 داخلی 107) تماس بگیرید

برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 (اصلاحیه 22 مهر))
دانشجویان گرامی بدلیل اختلال در پرتال دانشگاه خواهشمند است اخرین برنامه کلاسی را از کانال دانشگاه دریافت کنید
 

برنامه کلاسی رشته مشاوره، کامپیوتر، علوم تربیتی ،روانشناسی، فقه و مبانی و حقوق


 برنامه دروس عمومی(مشترک کلیه رشته ها)


برنامه کلاسی رشته  حسابداری ،بازرگانی ،جهانگردی و گردشگری ، دولتی ،صنعتی ،علوم سیاسی ،علوم اقتصادی ،علوم اجتماعی
شرکت در کلاسهای دارای واحد عملی الزامی میباشد.

فايلها
برنامه 97-98 دروس عمومي.xlsx 17.148 KB
برنامه 97-98 سري 1.xlsx 43.065 KB
برنامه 97-98 سري 2 -.xlsx 38.6 KB
بيشتر