كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

قابل توجه دانشجویان، کارکنان و اساتید گرامی

با توجه مصوبه هیات رئیسه دانشگاه پیام نور در خصوص  اخذ دیرکرد کتب امانتی به ازای هر روز دیرکرد به اطاع می رساند:
برای اعضای محترم هیات علمی و اساتید مدعو به ازای هر روز مبلغ 5000 ریال
برای دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی 2500 ریال

تبصره:در مورد کتابهای که به عنوان منبع درسی انتخاب شده اند از یک هفته مانده به ایام امتحانات تا اخرین روز برگزاری امتحانات مطابق تقویم دانشگاه پیام نور مبالغ جریمه های فوق دو برابر افزایش خواهد یافت.
(با توجه به اینکه امکان حذف و تخفیف در جرائم وجود ندارد از مراجعین محترم درخواست می شود در موعد مقرر نسبت به تحویل کتب و منابع امانی اقدام کنند)
در صورت بسته بودن کتابخانه به واحد آموزش خانم اروجی مراجعه کنید.

- آئین نامه اخذ جرایم دیر کرد منابع امانی از کتابخانهبيشتر