كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

آدرس دانشگاه :

تهران - شهرستان ملارد - صفادشت - منطقه ارسطو - خیابان دکتر موسی زرگر - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور ملارد
کد پستی : 3164188375

تلفن: 65438441-021
65438442
65438446
65438300


سمت

شماره داخلی

مسئول آموزش

108

مسئول برنامه ریزی و مالی دانشجویی

107

مسئول فارغ التحصیلان

106

کارشناس رشته های حسابداری - کامپیوتر - مدیریت بازرگانی- حقوق -الهیات (کلیه گرایش ها)

105

کارشناس رشته های کشاورزی (مهندسی آب - آب و خاک - اقتصاد کشاورزی - علوم کشاورزی - مدیریت آبادانی روستاها ) - مدیریت دولتی - مدیریت جهانگردی - روانشناسی - علوم تربیتی

104

کارشناس رشته های علوم سیاسی - علوم اجتماعی - علوم  اقتصادی - مدیریت صنعتی

103

 

 

مسئول فرهنگی ، دانشجویی

114

مسئول اداری - مالی

112

مسئول فناوری اطلاعات و مسول روابط عمومی

114

مسئول حراست

110

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

101

 

بيشتر